ॐ गजाननाय नमः। Om Gajananaya Namah।
ॐ गणाध्यक्षाय नमः। Om Ganadhyakshaya Namah।
ॐ विघ्नराजाय नमः। Om Vighnarajaya Namah।
ॐ विनायकाय नमः। Om Vinayakaya Namah।
ॐ द्वैमातुराय नमः। Om Dvaimaturaya Namah।
ॐ द्विमुखाय नमः। Om Dwimukhaya Namah।
ॐ प्रमुखाय नमः। Om Pramukhaya Namah।
ॐ सुमुखाय नमः। Om Sumukhaya Namah।
ॐ कृतिने नमः। Om Kritine Namah।
ॐ सुप्रदीपाय नमः। Om Supradipaya Namah।
ॐ सुखनिधये नमः। Om Sukhanidhaye Namah।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः। Om Suradhyakshaya Namah।
ॐ सुरारिघ्नाय नमः। Om Surarighnaya Namah।
ॐ महागणपतये नमः। Om Mahaganapataye Namah।
ॐ मान्याय नमः। Om Manyaya Namah।
ॐ महाकालाय नमः। Om Mahakalaya Namah।
ॐ महाबलाय नमः। Om Mahabalaya Namah।
ॐ हेरम्बाय नमः। Om Herambaya Namah।
ॐ लम्बजठरायै नमः। Om Lambajatharayai Namah।
ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः। Om Haswa Grivaya Namah।
ॐ महोदराय नमः। Om Mahodaraya Namah।
ॐ मदोत्कटाय नमः। Om Madotkataya Namah।
ॐ महावीराय नमः। Om Mahaviraya Namah।
ॐ मन्त्रिणे नमः। Om Mantrine Namah।
ॐ मङ्गल स्वराय नमः। Om Mangala Swaraya Namah।
ॐ प्रमधाय नमः। Om Pramadhaya Namah।
ॐ प्रथमाय नमः। Om Prathamaya Namah।
ॐ प्राज्ञाय नमः। Om Prajnaya Namah।
ॐ विघ्नकर्त्रे नमः। Om Vighnakartre Namah।
ॐ विघ्नहर्त्रे नमः। Om Vignahartre Namah।
ॐ विश्वनेत्रे नमः। Om Vishwanetre Namah।
ॐ विराट्पतये नमः। Om Viratpataye Namah।
ॐ श्रीपतये नमः। Om Shripataye Namah।
ॐ वाक्पतये नमः। Om Vakpataye Namah।
ॐ शृङ्गारिणे नमः। Om Shringarine Namah।
ॐ अश्रितवत्सलाय नमः। Om Ashritavatsalaya Namah।
ॐ शिवप्रियाय नमः। Om Shivapriyaya Namah।
ॐ शीघ्रकारिणे नमः। Om Shighrakarine Namah।
ॐ शाश्वताय नमः। Om Shashwataya Namah।
ॐ बल नमः। Om Bala Namah।
ॐ बलोत्थिताय नमः। Om Balotthitaya Namah।
ॐ भवात्मजाय नमः। Om Bhavatmajaya Namah।
ॐ पुराण पुरुषाय नमः। Om Purana Purushaya Namah।
ॐ पूष्णे नमः। Om Pushne Namah।
ॐ पुष्करोत्षिप्त वारिणे नमः। Om Pushkarotshipta Varine Namah।
ॐ अग्रगण्याय नमः। Om Agraganyaya Namah।
ॐ अग्रपूज्याय नमः। Om Agrapujyaya Namah।
ॐ अग्रगामिने नमः। Om Agragamine Namah।
ॐ मन्त्रकृते नमः। Om Mantrakrite Namah।
ॐ चामीकरप्रभाय नमः। Om Chamikaraprabhaya Namah।
ॐ सर्वाय नमः। Om Sarvaya Namah।
ॐ सर्वोपास्याय नमः। Om Sarvopasyaya Namah।
ॐ सर्व कर्त्रे नमः। Om Sarva Kartre Namah।
ॐ सर्वनेत्रे नमः। Om Sarvanetre Namah।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। Om Sarvasiddhipradaya Namah।
ॐ सिद्धये नमः। Om Siddhaye Namah।
ॐ पञ्चहस्ताय नमः। Om Panchahastaya Namah।
ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः। Om Parvatinandanaya Namah।
ॐ प्रभवे नमः। Om Prabhave Namah।
ॐ कुमारगुरवे नमः। Om Kumaragurave Namah।
61. अक्षोभ्याय Akshobhyaya ॐ अक्षोभ्याय नमः। Om Akshobhyaya Namah।
62. कुञ्जरासुर भञ्जनाय Kunjarasura Bhanjanaya ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः। Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah।
63. प्रमोदाय Pramodaya ॐ प्रमोदाय नमः। Om Pramodaya Namah।
64. मोदकप्रियाय Modakapriyaya ॐ मोदकप्रियाय नमः। Om Modakapriyaya Namah।
65. कान्तिमते Kantimate ॐ कान्तिमते नमः। Om Kantimate Namah।
66. धृतिमते Dhritimate ॐ धृतिमते नमः। Om Dhritimate Namah।
67. कामिने Kamine ॐ कामिने नमः। Om Kamine Namah।
68. कपित्थपनसप्रियाय Kapitthapanasapriyaya ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः। Om Kapitthapanasapriyaya Namah।
69. ब्रह्मचारिणे Brahmacharine ॐ ब्रह्मचारिणे नमः। Om Brahmacharine Namah।
70. ब्रह्मरूपिणे Brahmarupine ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः। Om Brahmarupine Namah।
71. ब्रह्मविद्यादि दानभुवे Brahmavidyadi Danabhuve ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवे नमः। Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah।
72. जिष्णवे Jishnave ॐ जिष्णवे नमः। Om Jishnave Namah।
73. विष्णुप्रियाय Vishnupriyaya ॐ विष्णुप्रियाय नमः। Om Vishnupriyaya Namah।
74. भक्त जीविताय Bhakta Jivitaya ॐ भक्त जीविताय नमः। Om Bhakta Jivitaya Namah।
75. जितमन्मधाय Jitamanmadhaya ॐ जितमन्मधाय नमः। Om Jitamanmadhaya Namah।
76. ऐश्वर्यकारणाय Aishwaryakaranaya ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः। Om Aishwaryakaranaya Namah।
77. ज्यायसे Jyayase ॐ ज्यायसे नमः। Om Jyayase Namah।
78. यक्षकिन्नेर सेविताय Yaksha Kinnerasevitaya ॐ यक्षकिन्नेर सेविताय नमः। Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah।
79. गङ्गा सुताय Ganga Sutaya ॐ गङ्गा सुताय नमः। Om Ganga Sutaya Namah।
80. गणाधीशाय Ganadhishaya ॐ गणाधीशाय नमः। Om Ganadhishaya Namah।
81. गम्भीर निनदाय Gambhira Ninadaya ॐ गम्भीर निनदाय नमः। Om Gambhira Ninadaya Namah।
82. वटवे Vatave ॐ वटवे नमः। Om Vatave Namah।
83. अभीष्टवरदाय Abhishtavaradaya ॐ अभीष्टवरदाय नमः। Om Abhishtavaradaya Namah।
84. ज्योतिषे Jyotishe ॐ ज्योतिषे नमः। Om Jyotishe Namah।
85. भक्तनिधये Bhktanidhaye ॐ भक्तनिधये नमः। Om Bhktanidhaye Namah।
86. भावगम्याय Bhavagamyaya ॐ भावगम्याय नमः। Om Bhavagamyaya Namah।
87. मङ्गलप्रदाय Mangalapradaya ॐ मङ्गलप्रदाय नमः। Om Mangalapradaya Namah।
88. अव्यक्ताय Avyaktaya ॐ अव्यक्ताय नमः। Om Avyaktaya Namah।
89. अप्राकृत पराक्रमाय Aprakrita Parakramaya ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः। Om Aprakrita Parakramaya Namah।
90. सत्यधर्मिणे Satyadharmine ॐ सत्यधर्मिणे नमः। Om Satyadharmine Namah।
91. सखये Sakhaye ॐ सखये नमः। Om Sakhaye Namah।
92. सरसाम्बुनिधये Sarasambunidhaye ॐ सरसाम्बुनिधये नमः। Om Sarasambunidhaye Namah।
93. महेशाय Maheshaya ॐ महेशाय नमः। Om Maheshaya Namah।
94. दिव्याङ्गाय Divyangaya ॐ दिव्याङ्गाय नमः। Om Divyangaya Namah।
95. मणिकिङ्किणी मेखालाय Manikinkini Mekhalaya ॐ मणिकिङ्किणी मेखालाय नमः। Om Manikinkini Mekhalaya Namah।
96. समस्त देवता मूर्तये Samasta Devata Murtaye ॐ समस्त देवता मूर्तये नमः। Om Samasta Devata Murtaye Namah।
97. सहिष्णवे Sahishnave ॐ सहिष्णवे नमः। Om Sahishnave Namah।
98. सततोत्थिताय Satatotthitaya ॐ सततोत्थिताय नमः। Om Satatotthitaya Namah।
99. विघातकारिणे Vighatakarine ॐ विघातकारिणे नमः। Om Vighatakarine Namah।
100. विश्वग्दृशे Vishwagdrishe ॐ विश्वग्दृशे नमः। Om Vishwagdrishe Namah।
101. विश्वरक्षाकृते Vishwarakshakrite ॐ विश्वरक्षाकृते नमः। Om Vishwarakshakrite Namah।
102. कल्याणगुरवे Kalyanagurave ॐ कल्याणगुरवे नमः। Om Kalyanagurave Namah।
103. उन्मत्तवेषाय Unmattaveshaya ॐ उन्मत्तवेषाय नमः। Om Unmattaveshaya Namah।
104. अपराजिते Aparajite ॐ अपराजिते नमः। Om Aparajite Namah।
105. समस्त जगदाधाराय Samsta Jagadadharaya ॐ समस्त जगदाधाराय नमः। Om Samsta Jagadadharaya Namah।
106. सर्वैश्वर्यप्रदाय Sarwaishwaryapradaya ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय न Om Sarwaishwaryapradaya Namah।
107. आक्रान्त चिद चित्प्रभवे Akranta Chida Chitprabhave ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवे नमः। Om Akranta Chida Chitprabhave Namah।
108. श्री विघ्नेश्वराय Shri Vighneshwaraya ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः। Om Shri Vighneshwaraya Namah।