Lakshmi Chalisa
Home >> Lakshmi Chalisa

Lakshmi Chalisa


JAI JAI SHRII LAKSHMII
KIIJAI KRIPAA APARA
DIIJAI DHANA JANA JAANI NIJA
LIIJAI SHARANA MANJHAARA


JAYATI JAYATIJAGANIDIVATII
BHAAGYAVATII DHANAVANTII
JAI JAI JALAJA VILAASINII
GHATA GHATA MAHAN VICHARANTII


JAI JAI SHRII KAMALE HARIPRIYE
JALANIDHI TANAYE AMBA
VINAVATA SUNDARADAASA
IKA MAAN TERAAHIN AVALAMBA

SABA SUKHA BHARANIILAKSHMII AMBAA
DIINANA PARA KAHAN KARATI VILAMBAA
TUU TRIHUVANA TAMA NAASANII HAARII
HO JAGA JANANII VISHNU KII PYAARII

BHEDA TUMHAARAA NAA KOUPAAVATA
KSHANA MAHAN SUKHA SAMPATI UPAJAAVATA
PAAVATA SHESHAADIKA NAHIN ANTAA
MAHIMAA ANUPAMA AGAMA ANANTAA

MUKUTA BICHA SHISHUCHANDRA VIRAAJATA
TIISARA NAYANA BHAALA BICHA SAAJATA
JHUUMATA JHUUMAKA MANINA LADANA KII
SOHATA CHOLII HARITA VARANA KII

PUSHPARAAJA HIMA HAARAVIRAAJATA
LAKHI CHAVI SAHASA VADANA MANA LAAJATA
PHAHARATA ARUNA RANGA KII SAARII
MARKATA MANI SHUCHI JADITA KIINAARII

KATI KINKINII GUCCHITATIRMANIYAAN
PADA KAMALANA JHANAKATA PAIJANIYAAN
SHOBHAA AMITA TEJA KII KHAANII
LASITA SHASTRA ASTAADASHA PAANII

GADAA PADMA TRISHUULAKRIPAANANA
SHANKHA CHAKRA RAAJITA DHANUBAANANA
VAJRA KUNDIKAA PAASHU KUTHAARII
ATI SHUCHI AKSHAMAALA KARA DHAARII

SUDHAA KALASHARASA HASTAVIRAAJATA
GHANTAA VIJAYA GHANAAGHANA BAAJATA
MAAN UTPATI KATHAA SUKHADAAYII
VEDA PURAANA SADAA YASHA GAAYII

EKA SAMAYA ASA VIDHIBHAYE BAAMAA
MACHIGE DEVAASURA SANGRAAMAA
SURA ASURANA MAHAN ATI BHAYAKAARII
MACHYO YUDDHA TIHUN LOKA MAJHAARI

TABA MAHISHAASURA NIJABHUJABALA SE
SURAHIN PARAAJITA KIINHYO CHALA SE
BANI AAPUHIN DEVANA KAHAN RAAJAA
INDRAASANA PARA JAAYA VIRAAJAA

LAKHI SHIVA VISHNU KUPITACHITA BHAYAUU
ATI RISABAADHI BRUKUTI CHIDA GAYAUU
MAHAALAKSHMI TUU HII STHALA SE
PRAGATI TEJA PUNJA KE BALA SE

LAKHI SURA MUNI PRASANNAMANA BHAYAUU
NIJA-NIJA SHAKTI MAATU KAHAN DAYAUU
MUKHA MEIN BASE TEJA BANI SHANKARA
VISNU OJA BANI BASE BHUJAN PARA

CHARANA BRAHMAA ANGULIMAHIN BHAANU
BASYO KIRANA BANI DRAGANA KRISHAANU
DIYE PRAJAAPATI DASHANA LALAAMAA
DHARE KUBERA LAKSHMII NAAMAA

SABAI SHAKTI DEVANA SOPAAII
MAAN BHAIIN TEJA PUNJA ADHIKAARII
ATAAHAASA KARI GARAJYO JABAHIN
KANPI UTHYO DASAHU DISHI TABAHIN

UCHALYO UDADHI CHALITABHAYE DHARANII
MACHYO YUDDHA TASA JAAYA NA VARANII
SAKYO NA SAHI MAHIBHAARA APAARAA
THAKYO SHESHA KIINHA PHUNKAARAA

DAGAMAGA DOLATA BHAYEGIRI KAISE
RAAMA VIMUKHA NARA NAHIN TIRA JAISE
MAHISHAASURA JABA RACHI BAHU MAAYAA
MAHAA THAITA BHAA PARA PAARA NA PAAYAA

TABA MAAN KESHA PAKADIVADHA KIINHYO
DEVANA GAGANA DUNDUBHI DIINHYO
DHANI HO DHANYA LASKHMI MAATAA
SHESHA MAHESHA AADI GUNA GAATAA

TAVA SAMAANA KO ASA JAGAJANANII
ATI DARIDRAANI SUKHA SAMPATI BHARANII
SATYA SANEHA MAATU KAHAN LAAGATA
HVAI DUKHA DUURA SAKALA BHAYA HAAGATA

SADAA LAKSHMII SATYA KIICHERII
KARAHIN VAASA SATYAHIN URA HERII
KARATA SATYA JO MAAN GUNA GAANAA
BHARATA SU BHAVANA ATUUTA KHAJAANAA

DARASATA MAAN CHAVIPARASATA CHARANANA
BARASATA MUDRAA CHANANANA CHANANANA
HARASATA MANA TANA TARASATA PUNI PUNI
DEHINDARASA MAAN TERAHIN SUNI SUNI

SUNDARADAASA SUMIRIDURAVAASAA
GAHYAUU MAATU CHARANANA KII AASAA
ASA DHANA KOSHA MAATU SE PAAYO
JO NA GHATYO NITA ATI SUKHA CHAAYO