Happy Diwali, Diwali Aartis
Home >> Om Jaya Jagadeesha Hare Aarti

Om Jaya Jagadeesha Hare Aarti


Om Jaya Jagadeesha Hare
Swami Jaya Jagadeesha Hare
Bhakta janon ke sankat
Bhakta janon ke sankat Kshan me door kare
Om Jaya Jagadeesha Hare


Jo dhyave phal paave
Dhukh vinashe man ka
Swami dhukh vinashe man ka
Sukha sampati Ghar aave
Sukha sampati Ghar aave
Kashht mite tan ka
Om Jaya Jagadeesha Hare


Mata pita tum mere
Sharan padun mai kis ki
Swami sharan padum mai kis ki
Tum bina aur na doojaa
Tum bina aur na doojaa
Asha karun mai kis ki
Om Jaya Jagadeesha Hare


Tum pooran Paramatma
Tum Antaryaami
Swami Tum Antaryaami
Para brahma Parameshwara
Para brahma Parameshwara
Tum sab ke Swami
Om Jaya Jagadeesha Hare


Tum karuna ke saagar
Tum palan karta
Swami Tum palan karta
Mai sevak tum swaami
Mai sevak tum swaami
Kripa karo bhartaa
Om Jaya Jagadeesha Hare


Tum ho ek agochar
Sab ke prana pati
Swami sab ke prana pati
Kis vidhi miloon dayamaya
Kisi vidhi miloon dayamaya
Tum ko mai kumati
Om Jaya Jagadeesha Hare


Deena bandhu dukh hartaa
Tum rakshak mere
Swami tum rakshak mere
Apane hast uthao
Apane hast uthao
Dwar khada mai tere
Om Jaya Jagadeesha Hare


Vishaya vikar mithao
Paap haro deva
Swami paap haro deva
Shraddha bhakti badhao
Shraddha bhakti badhao
Santan ki seva
Om Jaya Jagadeesha Hare


Tan man dhan sab kuch hai tera
Swami sab kuch hai tera
Tera tujh ko arpan
Tera tujh ko arpan
Kya laage mera
Om Jaya Jagadeesha Hare


Om Jai Jagadeesha Hare
Swami Jai Jagadeesha Hare
Bhakta janon ke sankat
Bhakta janon ke sankat
Kshan me door kare
Om Jaya Jagadeesha Hare